სექტორები

მთლიანად დაფარვის შემთხვევაში

ა) ხედი რუსთაველზე-
ბ) გუმბათის ქვეშ-
გ) ხედი ბორჩალოს ქუჩის მხარეს-
დ) ხედი ეზოს მხარეს-.

პირველადი შენატანი 30-50% და განვადება 2015 წლის 1 მარტამდე

ა) ხედი რუსთაველზე-
ბ) გუმბათის ქვეშ-
გ) ხედი ბორჩალოს ქუჩის მხარეს-
დ) ხედი ეზოს მხარეს-